Cisów, Góra Stołowa (425 m n.p.m.) - 30.06.2013
Z okazji corocznego spotkania środowisk AK w Cisowie - poświęconego uczczeniu żołnierzy AK ,,Wybranieckich,, będzie zainstalowana stacja terenowa operowana QRP przez SO9ADR i SO9ADS na częstotliwości 70.260 MHz / FM , 30.06.2013, planowane godziny nadawania 16:00 - 18:00 . Antena dookólna .
Współrzędne Cisowa : GPS 50°45'33.768"N, 20°53'53.708"E , GPS 50.7593800°N, 20.8982524°E

Opis miejsca

Ponad Cisowem Stołowa (424 m n.p.m.) – centralne wzniesienie Pasma Cisowskiego o urozmaiconej rzeźbie zboczy. Na szczycie znaki biało-czerwone prowadzą do miejsca obozowiska oddziału AK „Barabasza”, - jest krzyż z tablica informacyjną. W tych rejonach działała grupa ,,Juranda,, ochrony radiostacji rezerwowej KG AK . Z tego miejsca w 1944 następowały również retransmisje audycji powstańczej radiostacji ,,Błyskawica ,,
Ze względu na niedostępność tych terenów, stanowiły one miejsce obozowiska powstańców w czasach powstania styczniowego i drugiej wojny światowej. Przy zejściu ze zbocza, na skrzyżowaniu dróg znajduje się Pomnik informujący o miejscu stacjonowania d-cy Barabasza oddziału DW AK ,,Wybranieccy,, . Dalej - biało-czerwonymi znakami dotrzeć można do pomnika upamiętniającego miejsce powstańców styczniowych Kality-Rębajły.

ZAPRASZAMY KOLEŻANKI i KOLEGÓW DO QSO

SO9ADR, SO9ADS


  PRZEJDŹ NA FORUM