Łowca - logowanie łączności
logowanie krok po kroku - również s2s
... doprecyzuję jeszcze swój ostatni post i dodam, że:

- w pozycji Callsign/SWL YOU used wpisałem oczywiście, swój znak nasłuchowy;
- w pozycji Other Callsign znak wywoławczy stacji aktywującej szczyt;
- w pozycji Notes - z kim aktywator miał łączność, którą odebrałem i raporty obydwu stacji, najpierw aktywatora, później łowcy. Raporty również są wymagane przez system w logach SWL- patrz Poradnik SOTA, punkt 3.9 Zasady dla nasłuchowów.

Mietek
SP8-20-130


  PRZEJDŹ NA FORUM