Wyróżnienie "Srebrny Dipol"
Z lekkim opóźnieniem, ale zgodnie z regulaminem Kapituła w składzie:
Kanclerz - Tomek SP9ITP
Sekretarz - Bartek SQ9APD
Członek - Robert SQ8JMZ
Członek - Jakub SQ7OVV
Członek - Jacek SQ9MDN (w zastępstwie Marcina SQ9OZM)
przedstawia listę nominowanych za dokonania w 2015 roku:

SQ9OZM Marcin
- Zimowa aktywacja Świnicy SP/TA-002, 13 łączności, w tym dwie “s2s”.

SQ9KCP Konrad
- Przeprowadzenie aktywacji wyłącznie w paśmie 23cm, łącznie: 5 aktywacji, 31 łączności


SQ9HT Tomasz
- Pionierskie aktywacje pod względem modulacji (PSK31 - 18 szczytów w 2015);
- Pierwsza aktywacja w SP na 160m - SP/BS-008 Wielki Bukowiec 5 czerwca 2015;
- Skompletowanie w 2015 r. wszystkich szczytów w SP/BS - Beskid Niski - najtrudniej dostępne góry w Polsce (często bez szlaków)

SP9MA Jarosław
- 100 łączności “s2s” w 2015 r (najwięcej z aktywatorów SP).

Komunikat z dnia 2016-10-08

W wyniku przeprowadzonego głosowania statuetkę Srebrnego dipola otrzymał...

Marcin SQ9OZM

Kapituła Srebrnego Dipola składa gratulacje.


  PRZEJDŹ NA FORUM