Nie tylko SOTA
https://www.google.pl/maps/place/Altana/@51.1638589,20.748728,8798m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x471837d364948611:0x200e40b084796845!8m2!3d51.175!4d20.7666666?hl=pl
https://www.google.pl/maps/place/Altana/@51.1638589,20.748728,8798m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x471837d364948611:0x200e40b084796845!8m2!3d51.175!4d20.7666666?hl=pl
Może to jest to...?
Góra Altana – najwyższy szczyt Garbu Gielniowskiego na Wyżynie Kieleckiej i województwa mazowieckiego, pomiędzy wsiami Ciechostowice i Hucisko. Wikipedia


  PRZEJDŹ NA FORUM