KE - Korona Europy
dyplom wydawany przez SP9KGP
REGULAMIN DYPLOMU

1. Organizatorem dyplomu jest Klub Turystyczno-Radiowo-Astronomiczny "Ryjek" SP9KGP. Dyplom ma na celu popularyzacje wśród prawdziwych krótkofalowców prawdziwej aktywnej turystyki górskiej, obejmującej wszystkie polskie pasma górskie oraz popularyzację krótkofalarstwa i radiołączności wśród ogółu "Turystycznej Braci".

2. Menedżerem dyplomu jest Jakub Milczarek SQ7HJI.

3. Do zdobywania dyplomu zapraszamy wszystkie stacje indywidualne i klubowe.

4. Przy prowadzeniu łączności nie ma ograniczeń co do pasma ani rodzaju emisji. Nie ma również sztywno określonych ram czasowych.

5. Łączności przez przemienniki naziemne, umieszczone w balonie jak i satelitarne są zaliczane.

6. Na Koronę Europy składa się 47 szczytów (wymienionych w tabeli załączonej do regulaminu).

7. Dyplom przyznawany jest w dwóch kategoriach:

- Dyplom "Korona Europy" – za łączności ze stacjami nadającymi ze szczytów z listy Korony Europy;

- Dyplom "Korona Europy – Wędrowiec" – dla operatorów nadających ze szczytów należących do Korony Europy.

8. Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie odpowiedniej liczby łączności ze stacjami nadającymi ze szczytów należących do KE lub praca operatorska z odpowiedniej liczby szczytów.

"Korona Europy"
klasa III - 15 szczytów
klasa II - 30 szczytów
klasa I - 47 szczytów*

* Dodatkowym wymaganiem do uzyskania najwyższej klasy (kl. I) Dyplomu "Korona Europy" jest potwierdzenie co najmniej jednej łączności ze stacją klubową organizatora, stacją zdobywcy Dyplomu "Korona Europy – Wędrowiec" najwyższej klasy (kl. I) lub z jednym z członków Klubu.

"Korona Europy - wędrowiec"
klasa III - 15 szczytów
klasa II - 30 szczytów
klasa I - 47 szczytów

9. Dyplom Krótkofalarski "Korona Europy" jest również dostępny dla nasłuchowców na warunkach jak dla nadawców.

10. Koszt Dyplomu (poligrafia i usługi pocztowe) wynosi 15 PLN (dla stacji zagranicznych 5 €).

11. Dodatkowe informacje i listę dotychczasowych zdobywców Dyplomu można odnaleźć na stronie internetowej Klubu SP9KGP.

12. Zgłoszenia proszę przesyłać na standardowym zgłoszeniu (z kopią dowodu wpłaty) z dopiskiem "Dyplom Krótkofalarski KGP" na adres:

Jakub Milczarek
ul. Górska 12 m.9
92-114 Łódź

Wpłata na konto z dopiskiem "Dyplom Krótkofalarski KE" i podaniem znaku.

Nr konta:
22 1140 2004 0000 3102 1823 1294
BRE SA – WBE/Łódź

========================================================================================

LISTA SZCZYTÓW
  PRZEJDŹ NA FORUM